Projektet

ActivU-projektet behandlar ämnet, uppmuntra deltagande i fysisk aktivitet (PA) och stöder genomförandet av rådets rekommendation om hälsofrämjande, enligt EU: s riktlinjer.

I den här raden syftar ActivU till att öka medvetenheten och beteendeförändring hos tidigare aktiva medborgare med och utan funktionsnedsättningar mot en hälsosam aktiv livsstil genom anrikning av rådgivning och receptbelagda förfaranden för effektiv användning av fysisk aktivitet och annat hälsobeteende.

De specifika projektmålen är:

  1. Utveckla övningssamhällen för medvetenhet och kunskap om aktiv livsstil bland tidigare aktiva medborgare, utövare, akademiker och intressenter för idrott / arbetare;
  2. Stärka kunskapsdelning och bästa praxis med tonvikt på tidigare aktiva medborgares beteendeförändring för en hälsosam aktiv livsstil med hjälp av e-lärande material och praktik som övervakas av specialiserade utbildare;
  3. Informera målgrupperna om det specifika tillståndet för den sunda aktiva livsstilen bland tidigare aktiva medborgare;
  4. Design and develop self-report measurement and e-learning content packaged in healthy active lifestyle to support former active citizens assessing their healthy active lifestyle;
  5. Att öka sportens intressenter och beslutsfattares medvetenhet om fördelarna med att använda hälsosamma aktiva livsstilsresurser online för beteendeförändring hos tidigare aktiva medborgare.

Därför samlar ActivU åtta organisationer för sport, seniorer och utbildning för att certifiera utövare (tränare) och främja en sund aktiv livsstil bland tidigare aktiva medborgare (praktikanter). Totalt kommer 32 tränare och 64 praktikanter att arbeta tillsammans i varje åtta partnerländer i ett praktikprogram. Innan praktikprogrammet startar, kommer tidigare aktiva medborgare att profileras och screenas med en kortformad åtgärd, och utbildare kommer att utbildas och certifieras för att ingripa med tidigare aktiva medborgare genom ett e-utbildningsprogram som körs i 8 europeiska länder.

8
Antal länder som deltar
4
Antal möten
2
Antal år projektet kommer att ta
250
Antal deltagare

Projektpartners