Projekat

Projekat ActiveU bavi se temom podsticanja učešća u fizičkoj aktivnosti (FA), podržavajući sprovođenje Preporuka Veća o unapređenju zdravlja, sledeći EU smernice. U tom smislu, osnovni ciljevi ActivU je da se poveća svest i utiče na promene u ponašanju bivših aktivnih građana sa i bez invaliditeta prema zdravom aktivnom načinu života obogaćivanjem postupaka savetovanjem za efikasnu upotrebu fizičke aktivnosti i drugih zdravstvenih ponašanja.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Razviti zajednice prakse za podizanje svesti i znanja o aktivnom načinu života među bivšim aktivnim građanima, praktičarima, akademcima i drugim učesnicima u sportu.
  2. Osnažiti razmenu znanja i primera dobrih praksi sa naglaskom na promeni ponašanja bivših aktivnih građana za zdraviji aktivni način života koristeći materijale za e učenje i praksu pod nadzorom specijaliziranih trenera.
  3. Informisanje ciljnih grupa o specifičnim uslovima zdravog aktivnog načina života među bivšim aktivnim građanima.+I7
  4. Dizajniranje i razvoj mera za izveštavanje o sadržaja e učenja o zdravom načinu života kako bi podržali bivše aktivne građane u proceni njihovog aktivnog načina života.
  5. Povećati svest stejkholdera i donosioca odluka o prednostima korišćenja internet izvora zdravog načina života u smislu promene ponašanja bivših aktivnih građana.

ActivU okuplja osam evropskih organizacija iz oblasti sporta, starih i obrazovanja kako bi sertifikovali vežbače (trenere) i promovisali zdrav, aktivan stil života među bivšim aktivni građanima (polaznicima). Ukupno će 32 trenera i 64 polaznika u svih osam partnerskih zemalja u okviru programa za stažiranje. Pre nego što započne program za stažiranje, bivši aktivni građani biće profilisani i prikazani kratkom formom, a treneri će biti osposobljeni i sertifikovani za rad sa bivšim aktivnim građanima  kroz program e osposobaljavanja koji se sprovodi u svih osam evropskih zemalja.

8
Broj zemalja koje učestvuju
4
Broj sastanaka
2
Broj godina obuhvaćenih projektom
250
Broj učesnika

Projektni partneri